Este producto no está disponible. Regresar a la página de inicio.
Todos los artículos
×
×
Términos y Condiciones
Avís legal
1. AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la plataforma electrònica http://www.llarcasabloc.org , el “Lloc Web” o “la Web”), que la Fundació Hàbitat3 Tercer Sector Social posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en la seva activitat, serveis i continguts.
La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que tota la societat, i en especial els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne.
En compliment de l’establert a la LSSICE, l’informem que la titularitat d’aquesta Web pertany a la Fundació Hàbitat3, amb domicili en C/ Residència, 10, 08030, de Barcelona, amb CIF núm. G66428681. Institució inscrita a la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'Inscripció 2.905.

2. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB
L'accés i navegació per aquesta Web és gratuït. La utilització d’aquesta Web li atorgarà la condició d'Usuari, i implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada per la Fundació Hàbitat3 en el moment en què vostè visiti la nostra pàgina Web.

Si vostè no està d'acord amb les presents Condicions Generals d'Ús de la nostra Web o decideix no acceptar-les, haurà d'abstenir-se d'accedir a la mateixa o utilitzar-la. Tanmateix, certes funcionalitats ofertes a través de la nostra Web podran, al seu torn, estar sotmeses a Condicions Particulars d'Ús que, segons el cas, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals. Per tant, vostè ha de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions Particulars de cadascuna d'elles abans de procedir a la seva utilització.

La Fundació Hàbitat3 es reserva el dret d'alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de la Web, així com parteix o tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi la nostra la Web llegeixi atentament aquestes Condicions d'Ús i Utilització de la Web ja que aquestes podran sofrir modificacions.

3. OBLIGACIONS COM A USUARI
Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la nostra Web i de tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present Avís Legal així com a tots els seus Termes i Condicions, ja siguin generals o particulars, i es compromet a mantenir el degut respecte als altres Usuaris.
Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referenciat a través de la nostra Web amb finalitats il·lícites o expressament prohibits en aquest Avís Legal, que resultin contràries als drets i interessos de la Fundació Hàbitat3, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.
D'altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessaris per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la Fundació Hàbitat3 com a tercers.

L'Usuari que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a la Fundació Hàbitat3 o a tercers.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Els continguts publicats a la nostra Web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, la Fundació Hàbitat3 realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l'anterior, la fundació Hàbitat3 no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’ns a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat així com a l'existència d'errors o omissions en les informacions contingudes en la Web o unes altres a les quals es pogués accedir a través d'aquest.

La Fundació Hàbitat3 no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la nostre Web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament de la mateixa. Tampoc garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d'un altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts de la Web.

La Fundació Hàbitat3 posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç com a links o banners, entre uns i altres, amb la finalitat de facilitar als Usuaris la cerca i/o accés a la informació disponible a Internet i, especialment, sobre les nostres associacions, fundacions, cooperatives i empreses d'inserció així com les seves diferents activitats. Aquests enllaços poden conduir a altres llocs Web gestionats per tercers, sobre els quals la Fundació Hàbitat3 no exerceix cap tipus de control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d'un enllaç a la Web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l'usuari. En conseqüència, la Fundació Hàbitat3 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través de nostre la Web.

La Fundació Hàbitat3 es compromet únicament a suprimir de la Web, com més aviat millor, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l'Usuari.

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta Web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial són titularitat de la Fundació Hàbitat3 i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió a la nostra Web, tenint en tot cas la Fundació Hàbitat3 els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l'usuari de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari de la Web titularitat de la Fundació Hàbitat3, els seus associats o dels seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l'Usuari, tret que s'indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres normatives aplicables. La Fundació Hàbitat3 es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, o de la nostra Web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

×
Políticas de Privacidad
Política de Privacitat
1. INFORMACIÓ.

La present Política de Privacitat té per finalitat descriure com tractem la informació dels Usuaris que accedeixen a la nostra Web. Com a usuari vostè podrà accedir i navegar a través de la mateixa sense necessitat d'identificar-se; no obstant això, la inscripció a certs serveis o esdeveniments podrà estar subjecta al fet que vostè es registri prèviament.

El nostre objectiu és disposar únicament de les dades que vostè ens vulgui facilitar i els estrictament necessaris per poder-li brindar el servei sol·licitat, de manera que vostè conegui en tot moment la finalitat per la qual recaptem tals dades. Així, únicament sol·licitarem la informació estrictament necessària per procedir conforme a la seva sol·licitud, i la tractarem conforme als més estrictes deures de confidencialitat.

Les dades que vostè proporcioni a través d’aquesta Web hauran de ser veraços. Vostè garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l'emplenament dels formularis habilitats per a la subscripció d'algun dels nostres serveis, sent responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb les mateixes pugui causar a la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social o a tercers.

Segons l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals que vostè ens proporcioni a través d'algun dels nostres formularis interactius de recollida de dades seran incorporats a un fitxer titularitat de la Fundació Privada Hàbitat3 qui, com a Responsable del mateix, ho utilitzarà amb l'objectiu de gestionar la seva consulta i/o sol·licitud, així com per mantenir-lo periòdicament informat sobre els serveis i activitats de la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social que puguin resultar del seu interès.

2. REGISTRE D'USUARIS.

Cada formulari interactiu de recollida de dades a la Web tindrà la seva pròpia política de protecció de dades de caràcter personal que l'Usuari haurà de llegir i acceptar, amb caràcter previ a la seva remissió.

Tingui en compte que parteix dels serveis oferts a través de la nostra Web poden redireccionar a altres llocs Web titularitat de tercers, no administrats ni gestionats per la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social.

3. DRETS D`ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.

Vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal de manera gratuïta, mitjançant la remissió d'una comunicació escrita a aquest efecte, acompanyada de la còpia del seu DNI, a Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social, c. Residència, 10. baixos 08030 de Barcelona o bé a la següent adreça de correu electrònic habitat3@habitat3.cat

4. SEGURETAT

Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic habitat3@habitat3.cat

5. GALETES - COOKIES

Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'Usuari i que permeten que sigui el mateix Usuari qui emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa.

Aquest Lloc Web pot utilitzar les galetes següents:

Galetes de sessió

Les galetes de sessió són memoritzades i únicament tenen validesa temporal i, per tant, no enregistren de manera permanent cap informació al disc dur de l'ordinador. Aquestes galetes permeten emmagatzemar la informació relacionada amb l'inici de sessió de cada usuari.

Galetes de navegació

L'objectiu principal de les galetes de navegació és evitar oferir recomanacions no afins als interessos dels usuaris i oferir propostes comercials dirigides i personalitzades.

Aquestes galetes de navegació basen la seva utilitat en el seguiment temporal de la navegació per Internet. L'Usuari té la possibilitat d'eliminar aquest tipus de galetes abans d'iniciar la navegació per altres pàgines del Lloc Web.

Galetes estadístiques

Les galetes estadístiques permeten conèixer la informació següent:

- La data i l'hora de l'última vegada que l'Usuari va visitar el nostre Lloc Web.

- L'accés als continguts que l'Usuari va escollir a la seva última visita al nostre Lloc Web.

Per fer les estadístiques d'ús del nostre Lloc Web utilitzem eines estadístiques amb un abast limitat a les funcions descrites al paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D'aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l'usuari trobi més fàcilment el que busca.

El Lloc Web pot utilitzar la informació de la seva visita per fer avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com per garantir la continuïtat del servei o per fer millores als seus llocs web. Aquesta informació no s'utilitzarà amb cap altra finalitat.

Galetes de tercers

El lloc web també pot instal•lar galetes de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis que aquests llocs ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els serveis de Google Analytics.

Gestió de galetes

Sense perjudici de l’afirmació anterior, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè accepti o rebutgi per defecte totes les galetes o perquè aparegui un avís a la pantalla quan es rebi una galeta i decidir en cada moment si es copia o no al disc dur. Per fer-ho, et suggerim que consultis la secció d'ajuda del navegador per saber com es canvia la configuració en ús. També pots utilitzar les eines de bloqueig de galetes de rastreig com Do Not Track, que pots descarregar d'aquest lloc: http://www.abine.com/dntdetail.php

També pots revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de galetes per part de www.llarcasabloc.org configurant el navegador en els termes que preveu el punt anterior.

Sense perjudici de l'afirmació anterior, has de tenir en compte que la desactivació de galetes podria afectar el correcte funcionament de determinades seccions del lloc web. Sisplau, consulta les instruccions i els manuals del navegador per ampliar aquesta informació:

Si fas servir el Microsoft Internet Explorer, a l'opció de menú Eines, selecciona Opcions d'Internet i vés a Privadesa.

Si fas servir el Firefox per a Mac, a l'opció de menú Preferències, selecciona Privadesa, vés a l'apartat Mostra galetes i, per a Windows, a l'opció de menú Eines, selecciona Opcions, vés a Privadesa i després a Utilitza una configuració personalitzada per a l'historial.

Si fas servir el Safari, a l'opció de menú Preferències, selecciona Privadesa.

Si fas servir el Google Chrome, a l'opció de menú Eines, selecciona Opcions (Preferències a Mac), vés a Opcions avançades, després vés a l'opció Configuració de contingut de la secció Privadesa i finalment marca l'opció Galetes al quadre de diàleg Configuració de contingut.