Volver al sitio

La Fundació Hàbitat3 gestionarà la Llar Casa Bloc per a col·lectius en risc d’exclusió social

L'octubre de 2016 es va signar la cessió.

S'impulsarà un projecte innovador d'habitatge social a Barcelona.

La Fundació Hàbitat3, impulsada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge van signar el passat octubre de 2016 el conveni de cessió per impulsar el projecte de Rehabilitació de la Casa Bloc que es transformarà en la ‘Llar Casa Bloc’ destinat a persones en risc d’exclusió social.

L’Agència cedeix la gestió de la Residència Casa Bloca per un llarg termini que permeti desenvolupar eficaçment el projecte previst per Hàbitat3. Hàbitat3 s’encarregarà de les obres de rehabilitació i d’una gestió eficient de l’equipament, i no pagarà lloguer a l’Agència fins que no s’hagi amortitzat el cost de les obres. La presentació del projecte va anar a càrrec de la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla i del Secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala.

La Residència Casa Bloc es transformarà per adaptar-la a les noves necessitats d’allotjament de persones ateses per entitats socials de la Taula del Tercer Sector o per a persones en situació d’emergència social ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. I també per a instal·lar-hi una Escola Restaurant per a la formació i inserció laboral de persones amb dificultats.

Els col·lectius que aniran a viure a la Llar Casa Bloc seran: persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals, o amb problemes de salut mental, persones en situació d’exclusió residencial o sense llar que estiguin seguint processos d’inserció i persones o famílies que, havent perdut el seu habitatge o havent-lo de deixar peremptòriament, necessiten un allotjament transitori mentre l’Ajuntament de Barcelona o alguna entitat social de la Taula del Tercer Sector els proveeix d’un habitatge nou de lloguer social.

Recull de premsa 29 d'octubre de 2016:

Notícia La Vanguardia.

Notícia El Periódico

Notícia Diari Ara

Notícia El Punt Avui

broken image